• euskara bai euskarari
Astialdiko zuzendaria
Helburua:
• Hezkuntza-aisialdiko proiektuak planifikatzea,
antolatzea, kudeatzea eta ebaluatzea.
• Begirale-taldeak sortzea, eta haurrentzako eta
gazteentzako aisialdiko hezkuntza-proiektuetan
talde horiek dinamizatzea eta gainbegiratzea.
Edukia:
• Errealitatearen analisia: aisialdiaren erabilera haurtzaroan
eta gaztaroan, elkartegintza eta boluntarioak, enpresak,...
• Proiektuen planifikazioa, balioen txertapena,
ebaluazioa eta memoria.
• Heziketa taldearen osaketa. Legedia.
• Erakundeen kudeaketa eta antolaketa.
• Euskal Herriko haur eta gazteen parte hartzea.
• Boluntariotza eta lan profesionala.
• Baliabide soziokulturalak eta ekipamenduetara bisitak.
Baldintza:
- Aisialdiko begirale titulua izatea (Euskal Erkidego Autonomoan ateratakoa).
- 21 urte beteta izatea.
Nori zuzendua:
21 urtez gorakoei zuzendua.
Oharra:
Eusko Jaurlaritzak luzatutako titulazio ofiziala emango da.

Lekuaren arabera Profesionaltasun agiria luzatzeko aukera. Eskatu informazio zehatza.
Iraupena:
200 ordu teoriko eta 120 ordu praktiko.
Egutegia:
Galdetu
Lekua:
Galdetu
Prezioa:
100000000 €