• euskara bai euskarari
Babesle:
Aisialdiko begiralea | ESTENTSIBOAAisialdiko begiralea | ESTENTSIBOA
Aisialdiko begiralea | ESTENTSIBOA
Helburua:
- Haur eta gazteen aisialdi hezitzailean egin daitezken jarduerak antolatzen, dinamizatzen eta ebaluatzen ikastea.
- Aisialdiko balioak transmititzea eta sortzea, jendartean pertsonak garatzeko baldintzak bermatu ahal izateko.
- Aisialdian animaziorako teknikak eta hezteko baliabideak erabiltzen ikastea.
Edukia:
- Talde dinamikak, Psikologia ebolutiboa, Sexualitatea.
- Inguruaren azterketa, Programazioa.
- Heziketa astialdian, Begirale tipologia.
- Zehar lerroak: Hezkidetza, Kulturartekotasuna eta Aniztasun Funtzionala.
- Udalekuak eta kanpamenduak, Naturaren pedagogia.
- Euskal Herrian hezten, Jolasak.
Baldintza:
- 18 urte beteta izatea 2016ko abendua baino lehen.
- Titulazioa eskuratzeko, beharrezkoa da jasotzailea elkarte baten partaidea izatea edo elkartegintzarekiko konpromisoa izatea.

Ordutegia:
Guztira 17 asteburu, horietatik 5 kanpoan (larunbateko 10:00etatik igandeko 16:00ak arte).Gainerakoak:
Larunbatetan: 10:00-14:00 eta 16:00-20:00
Igandeetan: 10:00-14:00
Nori zuzendua:
18 urtetik gorako gazte eta helduei zuzenduta.

Oharra:
*Aterpeak ez daude prezioan sartuta.

*Bizkaiko Urtxintxa Eskolako bazkideek eta Amarauna Sareko elkarteetako kideek %25eko beherapena dute.

- Eusko Jaurlaritzak luzatutako titulazio ofiziala emango da.
Iraupena:
200 ordu teoriko eta 120 ordu praktiko.
Egutegia:
Asteburuetan, hilabetean bitan, ikasturte eta erdian.
Lekua:
Bilbon, Durangaldean, Lea-Artibain, Urdaibain, Hego Uriben, Getxon, Gasteizen …
Prezioa:
450 €