• euskara bai euskarari
Babesle:
Aisialdiko Begiralea | INTENTSIBOAAisialdiko Begiralea | INTENTSIBOA
Aisialdiko Begiralea | INTENTSIBOA
Helburua:
- Haur eta gazteen aisialdi hezitzailean egin daitezken jarduerak antolatzen, dinamizatzen eta ebaluatzen ikastea.
- Aisialdiko balioak transmititzea eta sortzea, jendartean pertsonak garatzeko baldintzak bermatu ahal izateko.
- Aisialdian animaziorako teknikak eta hezteko baliabideak erabiltzen ikastea.
Edukia:
- Talde dinamikak, Psikologia ebolutiboa, Sexualitatea.
- Inguruaren azterketa, Programazioa.
- Heziketa astialdian, Begirale tipologia.
- Zehar lerroak: Hezkidetza, Kulturartekotasuna eta Aniztasun Funtzionala.
- Udalekuak eta kanpamenduak, Naturaren pedagogia.
- Euskal Herrian hezten, Jolasak.
Baldintza:
- 18 urte beteta izatea 2016ko abendua baino lehen.
- Titulazioa eskuratzeko, beharrezkoa da jasotzailea elkarte baten partaidea izatea edo elkartegintzarekiko konpromisoa izatea.

Ordutegia:
7 asteburutan: larunbateko 10:00etatik igandeko 16:00ak arte (horietatik 5 aterpetxean)
Astearte eta ostegunetan: 16:00-20:00 (Bilbon)
Astelehenetan: 16:00-20:00 (Gasteizen)
Nori zuzendua:
18 urtez gorako gazte eta helduei zuzendua.
Oharra:
*Aterpetxeen prezioa ez dago barne (5 asteburu)

*Bizkaiko Urtxintxa Eskolako bazkideek eta Amarauna Sareko elkarteetako kideek %25eko beherapena dute.

- Eusko Jaurlaritzak luzatutako titulazio ofiziala emango da.
Iraupena:
200 ordu teoriko eta 120 ordu praktiko
Egutegia:
Ikasturte bakarrean.
Lekua:
Bilbo / Gasteiz
Prezioa:
450 €